Het Charter voor Supporters

Beste supporters, dit charter is voor jullie opgesteld. Het werd geschreven in samenwerking met het bestuur van Standard de Liège en de verschillende supportersclubs om te benadrukken hoe belangrijk respect is in het voetbal.

 

Artikel 1 : Wij, supporters, maken van elke sportieve wedstrijd een feest, wat ook de inzet van de match moge zijn.

 

Artikel 2 : Wij houden ons aan de regels van de sport, en aan de sportieve ethiek, meer bepaald ten aanzien van het scheidsrechterscorps, de directie, spelers, alsook de supporters van de tegenstander.

 

Artikel 3 : Wij blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor ons gedrag.

 

Artikel 4 : Wij weigeren deel te nemen aan enige activiteit die onze veiligheid, en die van éénieder, in het gedrang zou brengen. Of die de orde zou kunnen verstoren van een wedstrijd of verplaatsing.

 

Artikel 5 : Wij hebben respect voor de veiligheidsaanbevelingen, en voor die personen die ze trachten te garanderen zoals de ordediensten of stewards.

 

Artikel 6 : Wij engageren ons ertoe om de infrastructuur, zowel thuis als op verplaatsing, te respecteren.

 

Artikel 7 : Wij weerhouden ons van enige vorm van racisme en xenofobie.

 

Artikel 8 : Wij, de Directie, engageren ons om de supporters in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen, en dit in navolging van de huidige reglementering.

 

Artikel 9 : Wij, spelers, engageren ons ertoe om ons te onthouden van provocerende reacties, op en naast het veld.

 

Artikel 10 : Wij, spelers, blijven sportief, in de overwinning en nederlaag, en beseffen de gevolgen die onze reacties kunnen hebben op het aanwezige publiek.

 

Artikel 11 : Wij, supporters, spelers en Directie, gedragen ons als ambassadeurs van het voetbal, en respecteren de bovenstaande richtlijnen.