Communicatie Raad van Bestuur Pro League

02-04-20

De Raad van Bestuur van de Pro League vergaderde vandaag via Conference Call. Belangrijkste punt op de agenda was uiteraard het vraagstuk van het verdere verloop van de competitie in de context van de corona crisis.

De huidige, bijzonder precaire situatie waar ons land zich in bevindt, maakt dat sport niet de eerste bekommernis is en kan zijn, hoeveel verstrooiing en ontspanning deze ook kan brengen.

Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur om in deze context een aanbeveling te doen aan de Algemene Vergadering voor het vervolg van de competitie, rekening houdend met de volksgezondheid, de belangen van alle stakeholders en de wens van de meerderheid van de clubs om de competitie niet meer te hernemen.

De Raad van Bestuur nam kennis van de aanbevelingen van Dr. Van Ranst en de overheid dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat er voor 30 juni nog wedstrijden met publiek gespeeld zullen kunnen worden. De huidige situatie maakt het ook hoogst onduidelijk of en wanneer er uberhaupt nog een herneming van de collectieve trainingen voorzien kan worden.

Een herneming van de competitie zou bovendien in geen geval opwegen tegen de gezondheidsrisico’s voor spelers, medewerkers en iedereen betrokken bij de wedstrijdorganisatie en de nodige ordehandhaving. Bovendien riskeren eventuele besmettingen van een speler of de spelerskern het sportieve verloop van de verdere competitie op een onaanvaardbare manier te beïnvloeden. 

Zelfs wanneer wedstrijden achter gesloten deuren theoretisch mogelijk zouden kunnen zijn, dient de bijkomende druk die zij op gezondheids- en ordediensten zouden leggen vermeden te worden. Bovendien dreigen beslissingen van lokale overheden een gezamenlijk verloop van speeldagen onmogelijk te maken. 

De Raad van Bestuur heeft unaniem beslist dat het niet wenselijk is om de competitie nog verder te zetten na 30 juni. Gegeven bovenstaande elementen heeft de Raad van Bestuur een unaniem advies geformuleerd aan de Algemene Vergadering om de competities van het seizoen ’19-‘20 niet meer te hernemen en de huidige stand van de Jupiler Pro League als eindklassement te aanvaarden (onder voorbehoud van de beslissingen van de licentiecommissie).

De Raad van Bestuur stelde een werkgroep samen (samenstelling; de HH. Croonen, Louwagie, Cordier, Allijns en Bormans en het managent van de Pro League) die zich zal buigen over de sportieve knopen en financiële implicaties die deze beslissing met zich meebrengt. De mogelijkheden omtrent de finale van de Croky Cup en de terugwedstrijd van de finale van de Proximus League zijn voorwerp van de werkzaamheden van de werkgroep.

De Algemene Vergadering wordt voorzien voor woensdag 15 april.