De Standard de Liège Foundation

22-06-18

De Business Meeting van donderdag 21 juni 2018 was ook de gelegenheid voor onze club om de Standard de Liège Foundation voor te stellen.

Deze heeft als doel om de sociale band te versterken en bij te dragen aan de integratie binnen de gemeenschap, voornamelijk via de sport- en voetbalwereld.

Het zal de zwakke, minderbedeelde, zieke of gehandicapte mensen helpen onder de Standardsupporters, de inwoners van Sclessin of ruimer nog, de bewoners van de Luikse stadsdelen.

Het brengt alle sociale initiatieven en programma’s samen binnen onze club en zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van nieuwe projecten.

De Raad van Bestuur, met uitzondering van onze Voorzitter Bruno VENANZI, is uitsluitend vrouwelijk. Het bestaat uit Cathérine JADIN (Voorzitster), Evelyn DEMARCHE, Marie-Laure MOREAU en Aurélie NOTTET.

-> Klik op de volgende link om de video van de Standard de Liège Foundation te ontdekken.