Gooi uw sigarettenpeuken niet meer weg : stem !

08-11-19

Standard de Liège is de eerste Belgische club die zich engageert voor de recyclage van sigarettenpeuken. 13 asbakken-stempalen werden geïnstalleerd op Sclessin op strategische plaatsen in het stadion. Het doel is om sigarettenpeuken te verzamelen, ze te recycleren en ze vervolgens een tweede leven te geven dankzij de WeCircular-oplossing.

 

Het behoud van het milieu staat centraal in het door de club geïnitieerde beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het verminderen en hergebruiken van afval is één van de middelen die ons in staat moet stellen om een ​​ambitieus doel te bereiken dat naar voren werd geschoven door het Directiecomité van de club, namelijk het verminderen van onze CO2-voetafdruk.

 

Sigarettenpeuken zijn vandaag één van de meest gevonden afvalstoffen in de natuur.

Naast de pure visuele vervuiling zijn deze peuken een echte ramp voor het milieu.

Het verzamelen en recycleren van sigarettenpeuken in het stadion en op de verschillende sites van Standard de Liège is één van de eerste prioritaire projecten.

Dit initiatief wordt ondersteund en mede-georganiseerd door de Belgische start-up WeCircular, dat zich bezighoudt met het hergebruik van deze peuken.

Met de installatie van deze asbakken-stempalen, worden supporters uitgenodigd om te reageren op kleine, leuke polls met hun sigarettenpeuken en ze zo in specifieke urnes te laten vallen in plaats van ze simpelweg op de grond te gooien.

 

VOOR het promoten van Sclessin tot een milieuvriendelijk stadion. We nodigen u uit om deze aanpak rond jullie heen te delen !

VOOR een Standard dat zich inzet op alle terreinen !

 

cendrier vote