INFOPUNT K.V. MECHELEN - STANDARD DE LIÈGE

18-04-17

DATUM : 22/04/2017 om 20.30u

 

ADRES VAN HET STADION :

AFAS Stadion

53, Kleine Nieuwedijk 2800 Mechelen

 

REISVOORWAARDEN EN WEGBESCHRIJVING:

 

Combi-regeling: JA (MAXIMUM 22 BUSSEN)

 

E19 (Brussel-Antwerpen_Brussel), afrit nr 9 (Mechelen Noord), scherpe bocht naar rechts richting St Katelijne Waver (R6), aan tweede verkeerslichten naar rechts (Liersesteenweg), aan tweede verkeerslichten naar links (Kerkhoflei), aan het einde van deze straat naar rechts (eerste 7 bussen) en naar links (bus 8-20) in de Ziekebeemdenstraat), waar  parking voorzien is in de straat voor de bezoekende bussen.

De bussen zullen aan de afrit opgevangen worden door een dispositief van motorrijders, die de bussen in kleine groepjes zullen escorteren naar het stadion.

 

TE VOLGEN RICHTLIJNEN :

 

Enkel de 22 bussen, die drager zijn van het geldige busvignet, dat aangemaakt en verdeeld werd naar aanleiding van de desbetreffende wedstrijd, worden tot de bezoekerszone toegelaten.

 

U dient zich te onderwerpen aan volgende voorschriften:

U legt het bekomen busvignet voor de desbetreffende wedstrijd DUIDELIJK ZICHTBAAR achter de voorruit van de bus;

U volgt de opgelegde route tot aan de afrit 9 van de E19 Brussel-Antwerpen-Brussel;

U houdt halt bij bij het escortedispositief dat de bussen opwacht aan de afrit van de E19;

U volgt strikt de aanwijzigingen en de voorziene route van de afrit naar het stadion, tijdens de welke U geëscorteerd wordt door de motorrijders;

Het is U niet toegestaan tijdens deze escorte halt te houden, ook niet voor verkeerslichten: U volgt de escorte;

Het is U niet toegestaan tijdens deze escorte halt te houden en supporters op te pikken;

U rijdt vlot het bussensas binnen en U volgt de aanwijzigingen van de agent in het bussensas stipt op;

Bij het uitstijgen zorgt U, al dan niet tesamen met de passagiers van de bus, dat ALLE bierbakken, glazen flesjes en blikjes in de kofferruimte gezet worden en U laat deze kofferruimte slotvast tot NA HET VERLATEN VAN HET GRONDGEBIED;

Indien U geen afsluitbare kofferruimte hebt, kan U bijgevolg niets slotvast opbergen en kan U géén bierbakken, glazen flesjes of blikjes in het bussensas binnenbrengen.  Hebt U deze toch bij, dan dient U de agent ter plaatse hiervan op de hoogte te stellen.

Indien u deze onderrichtingen niet opvolgt, bent u sanctioneerbaar op basis van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004 en 25 april 2007 en op basis van de ter gelegenheid van de desbetreffende wedstrijd uitgevaardigde politieverordening.

 

TICKETING :

999 staanplaatsen en 90 zitplaatsen voor bezoekers.

Loketten open voor de wedstrijd: NEEN

Zitplaatsen : 21 € ; jonger dan 16j : 16 €

Staanplaatsen : 16 € ; jonger dan 16j : 12 €

De buschauffeurs kunnen een gratis ticket bekomen, op vertoon van hun routeblad: JA

De lijst met naam, voornaam, geboortedatum en volledig adres van de tickethouders zal ons moeten toekomen ten laatste voor woensdag 19/04 om 12u00.  Bij aankomst van de bussen in de bezoekersparking zullen de tickets op naam op basis van deze lijst en op vertoon van een identiteitskaart aan de supporters gegeven worden. Opgelet : de persoon die zijn identiteit niet kan bewijzen, zal geen ticket krijgen en zal dus in overtreding zijn met de verplichte combi ticket-bus.

De personen die zich in de perimeter bevinden zonder geldig toegangsbewijs zullen administratief aangehouden worden.

Vanaf nu worden last minute veranderingen toegelaten, maar om organisatorische redenen moeten deze een uitzondering blijven. Deze veranderingen moeten worden doorgeven vóór zaterdag 22/04 om 12u00, via mail : c.hannon@standard.be of via SMS op het nummer 0497/524 797.

In functie van de hiervoor vermelde procedure om de tickets te verdelen en om spanning door files bij de inkom van het stadion te vermijden, wordt aan de supportersclubs gevraagd zo vroeg mogelijk naar het stadion te komen.  (opening van de parking om 18u30)

 

PBM :

Aantal plaatsen voor rolstoelgebruikers : 10 (gratis)

Aantal plaatsen voor de begeleiders: 10 (zie bovenvermelde staanplaatsen prijzen)

Deze plaatsen zijn in het aantal voorzien voor bezoekers begrepen :  JA  (deze van de begeleiders)

Deze plaatsen kunnen verkregen worden via de ticketting van Standard: JA (deze van de begeleiders)

Deze plaatsen kunnen verkregen worden aan het stadion de dag van de wedstrijd : JA (deze van de rolstoelgebruiker)

De rolstoelgebruikers plaatsen moeten gereserveerd worden via volgend e-mailadres :

ticketing@kvmechelen.be

 

 

RIO :

Drank toegelaten in de tribunes: JA

Eten toegelaten in de tribunes: JA

Vlaggen : JA 

2 vlaggenstokken: JA

Andere opmerkingen betreffende vlaggen:

Vlaggenstokken zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

-     flexibele en lichte stok

-     holle stok

-     bestaande uit plastiek

-     bestaande uit één stuk

-     hoogte van max. 2 m.

-     Vlaggen groter dan 2mx2m moeten behandeld zijn met een brandvertragend product.  Deze behandeling moet aangetoond worden aan de hand van een attest.

Papier op rol : NEEN

Papiersnippers: NEEN

Megafoons: NEEN

Drums: JA

Vuvuzela’s: NEEN

Toeters met drukgas: NEEN

Geen vlaggen of spandoeken voor de boarding.

Maskers en bivakmutsen zijn verboden

Het drankpunt bezoekers sluit onverbiddelijk bij ingang van de tweede helft.

Handtassen, rugzakken in eender welk formaat, zijn verboden.