Samenwerking met Fost Plus

07-10-20

Standard de Liège is er trots op haar samenwerking met Fost Plus aan te kondigen. Samen met onze afvaloperator SUEZ stappen we in een pilootproject om het afvalbeheer in het stadion te verbeteren.

De samenwerking tussen Standard de Liège, Fost Plus en SUEZ kadert in duurzaamheidstraject waar Standard de Liège nu iets meer dan een jaar geleden ingestapt is. Met deze strategische as van onze CSR-politiek willen we onze ecologische voetafdruk verkleinen.

 

-> VIDEO !

 

Sacha Feytongs, Stadion Manager Standard de Liège : « Dankzij deze samenwerking kunnen we het sorteren van afval in het stadion naar een hoger niveau tillen. De expertise van Fost Plus komt hierbij goed van pas. »

Charline Martin, projectleider bij Fost Plus : « Een optimale recyclage begint bij een goede sorteerhandeling, zowel thuis als daarbuiten. Het efficiënte huis-aan-huis inzamelingssysteem via de blauwe zak is goed ingeburgerd in België. Het is onze ambitie om een recyclageoplossing te vinden voor elke huishoudelijke verpakking op de markt. Daarvoor moeten we een stap verder gaan en nog meer materialen inzamelen voor recyclage. Dit sorteerproject bij Standard de Liège is dan ook belangrijk. Het onderstreept het belang om met alle partijen samen te werken aan een duurzame toekomst. »

 

Met de hulp van Fost Plus heeft Standard de Liège haar communicatie met betrekking tot het afval in het stadion grondig onder de loep genomen. Fost Plus analyseerde de sorteerinfrastructuur, de plaatsing ervan en de signalisatie. Zo werden nieuwe sorteereilanden geïnstalleerd met beter leesbare borden. We projecteren sensibiliserende boodschappen op het scorebord, op de led-schermen rond het veld en de televisieschermen in het stadion. We denken verder nog na over ecoteam tijdens de wedstrijden om de supporters te sensibiliseren en hen het goede voorbeeld te geven. 

Bovendien werden de traditionele bekers vervangen door bekers in polypropyleen. Het materiaal leent zich uitstekend voor recyclage. Samen met Suez werd beslist om ze in het PMD-afval toe te laten. Dat heeft een dubbel voordeel. Ten eerste wordt daardoor het PMD-afval niet meer afgekeurd door de aanwezigheid van de bekers. En ten tweede krijgen de bekers een tweede leven dankzij recyclage. Bekers voor eenmalig gebruik blijven daarom voor ons vandaag nog steeds de beste oplossing ten opzicht van de Eco-cup.

Deze concrete acties laten ons toe om de doelstellingen van de club te halen : 95% van ons afval correct sorteren. Dit resultaat wordt aangetoond via een specifieke meetmethode aan de hand van de data van Suez.

Hou ons in de gaten want in de komende weken en maanden volgt meer nieuws.

In het stadion net als thuis, sorteer ik mijn afval !

Contact :

Standard de Liège : Charles Caillot, CSR & Marketing Officer (c.caillot@standard.be

Fost Plus : Valerie Bruyninckx, Corporate Communication & PR Manager (valerie.bruyninckx@fostplus.be – 0471 75 83 12)

 

Over Fost Plus :

Fost Plus vzw staat in voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Door promotie, coördinatie en financiering geven wij een concrete invulling aan de circulaire verpakkingseconomie. Zo recycleren we jaarlijks meer dan 90% van de huishoudelijke verpakkingen op de markt dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD.

Verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: bedrijven, federaties, overheden, gemeenten en intercommunales, ophaal-, sorteer- en recyclagebedrijven en de burgers. Fost Plus werd in 1994 opgericht onder impuls van de bedrijven en is actief in de drie gewesten. Via onze missie komen we tegemoet aan de Europese doelstellingen inzake duurzaam afvalbeheer. www.fostplus.be