Standard - Cercle Brugge : betwisting van de beslissing van de Evocatiecommissie

31-03-22

 

De Evocatiecommissie heeft zijn verdict uitgesproken naar aanleiding van het beroep van onze club tegen de beslissing van het Disciplinair Comité omtrent de scheidsrechterlijke fout tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge.

Onze club heeft de Evocatiecommissie gevraagd om de beslissing van het Disciplinair Comité op twee punten ongeldig te verklaren:

- De weigering door het Disciplinair Comité om een slechte toepassing van de spelregels vast te stellen terwijl het Referee Department publiekelijk heeft erkend dat het verkeerde lichaamsdeel is gekozen om de buitenspelval te beoordelen.

- De vaststelling van het Disciplinair Comité dat elke fout (zelfs van enkele millimeters) met betrekking tot buitenspel automatisch “klaar en duidelijk” zou zijn terwijl het reglement dit niet voorziet, integendeel.

Voor het eerste punt geeft de Evocatiecommissie ons als enige antwoord dat een fout met betrekking tot buitenspel een wedstrijd niet ongeldig kan verklaren, wat absoluut niet is wat Standard wou aanvechten. De Commissie heeft simpelweg niet gereageerd op de aangeleverde elementen tegen de beslissing van het Disciplinair Comité.

Wat het tweede punt betreft, lijkt het Evocatiecomité te erkennen dat een fout met betrekking tot buitenspel niet automatisch "klaar en duidelijk" is, maar het is van mening dat er enkel kan gekeken worden naar het oordeel van de scheidsrechter en dat dit niet betwist kan worden. Het is niet aan deze commissie om een dergelijk advies te geven. Zij zouden zich moeten beperken tot de vaststelling dat het Disciplinair Comité het reglement heeft geschonden in haar beslissing en ze hadden de zaak moeten doorverwijzen naar de bevoegde instantie.

Standard de Liège kan niet accepteren dat de voetbalinstanties hun eigen reglementen en bevoegdheden niet respecteren. Onze club zal het management van de KBVB aanspreken op deze excessen en gebruik maken van de beroepsmiddelen die voorhanden zijn.