Standard - Charleroi

19-01-22

Naar aanleiding van de verschillende incidenten die zich hebben voorgedaan tijdens de wedstrijd Standard de Liège – Charleroi op 5 december 2021, heeft de Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond Standard de Liège gesanctioneerd met twee wedstrijden achter gesloten deuren. Deze twee wedstrijden achter gesloten deuren moeten worden georganiseerd van zodra de overheidsmaatregelen de club in staat stellen publiek te verwelkomen.

Gewelddadigheden in een voetbalstadion zijn onaanvaardbaar en zullen altijd streng worden veroordeeld door Standard de Liège. De club had de dag na de match ook al preventieve maatregelen genomen om tot nader order verschillende vakken te sluiten die aan de basis lagen van deze feiten. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht.

In dit opzicht betreurt Standard de Liège dat het niet gesteund werd door de Federatie en dat zij liever het hele stadion sluiten en zo de club maar ook al zijn supporters te straffen, in plaats van de daders van problemen aan te pakken. Bovenop het feit dat dit juridisch betwistbaar is, kan het opleggen van sancties aan een grote meerderheid van de mensen die volledig derde partij zijn, de onveiligheid die recent in de meeste Belgische stadia heerste, niet effectief oplossen.

Aangezien de wedstrijd is gestaakt, is de enige mogelijkheid binnen de reglementen van de Federatie, om in beroep te gaan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Gezien de context meent Standard de Liège dat een dergelijke procedure, die soms omslachtig is, hier zeker niet op zijn plaats is. Het is niet door in conflict te gaan met de Bond dat dit probleem zal kunnen worden opgelost, maar wel door overleg te plegen met alle clubs en voetbalinstanties.

Standard de Liège zal dus, zonder enig bezwaar, de genomen beslissing aanvaarden en toepassen.