Standard de Liège voor het BAS om zijn licentie te verkrijgen

08-04-20

Op woensdag 8 april lichtte de Licentiecommissie ons in over het feit dat onze club zijn gevraagde licentie voor het seizoen 2020-2021 niet toegekend krijgt.

De opgegeven redenen :

- het niet naleven van de vereiste deadline voor het betalingsbewijs van premies voor enkele spelers.

- Het verkoopscompromis van het stadion, getekend op 31 maart, werd door de licentiecommissie geïnterpreteerd als een simpel “project” terwijl het meegedeelde document de handtekeningen van kopers en verkopers bevatte en dit onherroepelijk werd vastgelegd voor alle partijen.

De club komt volledig in opstand tegen deze slechte interpretatie : het gaat wel degelijk over een verkoopscompromis van het stadion in de vereiste vorm.

Onze club betwist dan ook hevig deze oneerlijke beslissing en zal zijn belangen gaan verdedigen voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.