Verbod op het gooien van bekers in het stadion

03-11-23

Een schrijnend en gevaarlijk fenomeen blijft zich voordoen op de tribunes tijdens onze thuiswedstrijden, nl. het gooien met drinkbekers.

Ondanks sensibiliseringscampagnes van enkele jaren geleden, zien we dit respectloos gedrag opnieuw toenemen.

Bovendien is er sinds de invoering van herbruikbare plastic bekers aan het begin van dit seizoen een reëel gevaar voor lichamelijke letsels. Tijdens de laatste 2 wedstrijden tegen Club Brugge en Anderlecht raakten verschillende mensen gewond door bekers die tijdens de wedstrijd rond werden gegooid. Een aantal van hen werden zelfs behandeld door de Rode Kruis-diensten die in het stadion aanwezig waren.

 

Jet gobelets

 

Ter informatie: dergelijk gedrag is verboden :

1) in ons Reglement van Inwendige Orde - artikel 12, punt 10 : "Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden om enig voorwerp te gooien, in welke vorm dan ook, op het veld of in de tribunes. De club behoudt zich expliciet het recht voor om de maximale burgerrechtelijke uitsluiting uit te spreken en iedere mogelijke schade hoofdelijk te verhalen op de persoon / personen die aan de oorzaak ligt / liggen van het incident. Dit omvat onder meer, maar niet-limitatief, de opgelopen materiële schade, de boete opgelegd door de disciplinaire instantie van de KBVB of UEFA, de forfaitaire schadevergoeding die moet betaald worden aan de Pro League, de procedurekosten gemaakt door de club etc;"

[U kan ons volledige Reglement van Inwendige Orde hier terugvinden !]

 

2) in de Voetbalwet - artikel 20 : "Eenieder die in het stadion zonder gerechtvaardigde reden één of meerdere voorwerpen gooit of schiet, kan één of meer sancties oplopen als bepaald in de artikelen 24, 24ter en 24quater."

[U kan de Voetbalwet hier terugvinden !]

 

We zijn het daarom aan onze supporters verplicht om hen bewust te maken van dit illegale gedrag, dat gevaarlijk is voor de fysieke integriteit van anderen.

Als deze sensibilisering niet zou volstaan, zullen we genoodzaakt zijn om meer beperkende maatregelen te nemen, waaronder een drankverbod in de tribunes, wat zeer spijtig zou zijn voor de gezelligheid op onze tribunes en voor de overgrote meerderheid van de Rouchesupporters die zich wel respectvol gedragen.