De Communityprojecten ondersteund door de Foundation

Sinds 2009 ontwikkelt de Community-cel van Standard de Liège, met de hulp van de Fan Coaching van de stad Luik, verschillende sociale programma's die geleidelijk aan geïntegreerd werden in de community van de Rouches.

De Standard de Liège Foundation steunt deze initiatieven.

De ingezamelde fondsen dragen bij tot het ondersteunen en ontwikkelen van deze verschillende activiteiten.

 

DE VERSCHILLENDE SOCIALE PROJECTEN :

 

HET BUITENSCHOOLS HULPCENTRUM :

Dit buitenschools hulpcentrum werd opgestart tijdens het seizoen 2009-2010.

Het programma richt zich op kinderen uit Sclessin of kinderen van supporters van de club die moeilijkheden ondervinden in het lager of secundair onderwijs bij de volgende vakken: Frans, wiskunde, talen en wetenschappen.

De sessies vinden elke woensdag (van 14u tot 16u) en elke zaterdag (van 10u tot 12u) plaats in de perszaal van het stadion van Sclessin.

Een team van vrijwillige leraren, zelf ook supporter van de club, geeft bijlessen waardoor de slaagkansen de laatste 10 jaar al flink toegenomen zijn.

Het Buitenschools Hulpcentrum heeft subsidies nodig om zijn activiteit voort te kunnen zetten : vrijwilligerskosten voor leraren, aankoop van lesmateriaal...

 

Homeless VOETBAL :

In het seizoen 2010-2011 begon Standard met zijn Homeless team, een team waarin mensen verenigd worden die zich in een moeilijke sociale situatie bevinden. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende lokale vzw"s.

Sinds 2013 neemt het Homeless team van de Rouches deel aan de tornooien die georganiseerd worden door de Belgian Homeless Cup, die op zijn beurt gesteund wordt door de Pro League.

De trainingen vinden elke dinsdag (van 14u tot 16u) plaats op de velden van de Academie Robert Louis-Dreyfus.

 

het voetbal-burger programma :

Sinds meerdere seizoenen worden er ontmoetingen georganiseerd tussen jongeren van Luikse jeugdhuizen en vertegenwoordigers van diverse beroepen (politie, advocaten...).

Deze ontmoetingen bestaan uit 2 delen : eerst op het voetbalveld voor een vriendschappelijke partij waarin de waarden fair-play en respect centraal staan en nadien in een lokaal voor een ronde tafelgesprek waarin er gedebatteerd wordt over de huidige maatschappij en de werkelijkheid van het beroep dat in de kijker wordt gezet.

Over het algemeen staan er per jaar 2 à 3 sessies op het programma, in functie van de beschikbaarheden en de kalender.

 

BLINDENVOETBAL : 

Standard heeft 2 "Cecifoot"-ploegen : een ploeg op het B1-niveau (voor blinde mensen die speciale maskers dragen en gebruik maken van een bal met een belletje erin) en een ploeg op het B2-niveau (voor slechtzienden die de traditionele voetbalregels volgen).

De vzw VOY en de Belgische Cecifoot-international David DORTU omkaderen de B1-ploeg.

De trainingen gaan elke dinsdag- en vrijdagavond door op de Academie Robert Louis-Dreyfus.

De Cecifoot-ploegen hebben subsidies nodig om hun activiteiten te kunnen blijven beoefenen : aanschaf of vernieuwing van gespecialiseerde structuren of materiaal voor het beoefenen van deze sport.

 

VOO, sponsor VAN Standard, maar ook van onze sociale projecten :

Al meerdere seizoenen steunt onze partner VOO de verschillende sociale projecten van Standard.