De Standard de Liège Foundation

std_fondation_white.jpg

De Standard de Liège Foundation :

 

De Standard Foundation werd voorgesteld tijdens de Business Meeting in 2018.

Deze heeft als doel om de sociale band te versterken en bij te dragen aan de integratie binnen de gemeenschap, voornamelijk via de sport- en voetbalwereld.

Het zal de zwakke, minderbedeelde, zieke of gehandicapte mensen helpen onder de Standardsupporters, de inwoners van Sclessin of ruimer nog, de bewoners van de Luikse stadsdelen.

De Foundation ondersteunt enerzijds de verschillende sociale programma’s die door de Community-cel naar voren worden geschoven, om zo bij te dragen aan hun evolutie en de implementatie ervan. Anderzijds focussen ze zich op de ontwikkeling van nieuwe of reeds bestaande projecten binnen de gemeenschap, die passen binnen de sociale doelstellingen die werden vermeld in de statuten.

 

De filosofie :

 

De Standard de Liège Foundation richt zich tot de volledige community van sympathisanten van de Rouches.

Zijn voornaamste missie is om een solidariteit te creëren binnen deze “familie”.

De Foundation wil fondsen werven van derden ("donoren") om deze nadien toe te wijzen aan andere derden ("hulpbehoevenden") met als achterliggend idee dat iedereen van de ene op de andere dag aan de andere kant van de menselijke keten kan terechtkomen, als het leven op een bepaald moment tegenzit.

Er zit dus een bredere en collectievere visie achter dan simpelweg het doorstorten van de door de club gegenereerde fondsen.

Standard de Liège heeft geen Foundation gelanceerd om het merkimago te verzorgen en het geweten te sussen.

Het primaire doel is sociaal en maatschappelijk, neigend naar een vorm van idealisme.
De roeping van de Foundation is collectief en zal zich daarom richten op projecten die het welzijn van een groep mensen bevorderen. De club zal zich ondertussen blijven bezighouden met individuele aanvragen, zoals ze dat in het verleden altijd gedaan hebben.

Standard de Liège wil zich op die manier profileren omdat ze de samenleving op een natuurlijke wijze willen teruggeven wat ze krijgen door engagement, toewijding, enthousiasme, energie en een collectieve geest met behulp van de energie van de sport.

De Foundation wil geen “glamour” evenementen gebruiken om zijn doelen te dienen en geeft de voorkeur aan evenementen met een sociaal karakter.

 

De projecten die momenteel ondersteund worden door de Standard Foundation :

 

- de voornaamste programma’s die gedragen worden door de Communitycel van Standard de Liège : Buitenschools Hulpcentrum, Homeless Foot, Blindenvoetbal…

- de jaarlijkse organisatie van de paaseierenraap in het Halkin-park door het comité van de wijk Sclessin.

- meerdere pedagogische projecten van de school Saint-Louis uit Sclessin (cultureel en sportief bezoek tijdens een wedstrijd + aankoop van sportief materiaal).

- de organisatie van een cultureel bezoek aan het Prehistomuseum van Ramioul door het Buitenschools Hulpcentrum van Sclessin en Fragnée.

Andere projecten zijn momenteel aan de gang met ziekenhuizen uit de regio met als doel om een Standard-ruimte op te zetten waarin patiënten zich kunnen ontspannen en wedstrijden kunnen bekijken.

 

Contact opnemen met de Standard de Liège Fondation :

 

De Standard Foundation luistert naar elk projectvoorstel en kan gecontacteerd worden op de volgende e-mailadressen : fondation@standard.be 

Het voorgestelde project zal nadien voorgelegd worden tijdens de Raad van Bestuur van de Foundation en zal in aanmerking komen voor ondersteuning als het kadert binnen de doelstellingen en er middelen beschikbaar zijn.

 

De herkomst van de fondsen :

 

Elk fysiek of moreel persoon die de waarden van de Standard de Liège Foundation deelt en de acties wenst te steunen, kan een bedrag doneren of een erfenis nalaten.

Standard de Liège engageerde zich om een deel van de spelersboetes van de A-kern door te storten naar de Standard Foundation.

 

Hoe kan er gedoneerd worden ?

 

Ga hieronder...