Ticketing en mensen met een beperking

18-06-18

Tijdens deze abonnementencampagne voor het seizoen 2018/2019, trachtte Standard de Liège een oplossing te vinden voor een problematiek m.b.t. het aantal beschikbare plaatsen in ons stadion voor mensen met een beperking en de bezettingsgraad van deze plaatsen.

In de huidige indeling van ons stadion zijn er 39 plaatsen voorzien voor mensen met een beperking. Spijtig genoeg moeten we, sinds meerdere seizoenen, regelmatig de toegang ontzeggen aan personen met een beperking omdat de 39 beschikbare plaatsen in het stadion ingenomen zijn door abonnees waarvan sommigen bijna nooit aanwezig zijn tijdens het seizoen.

Daarom konden we niet meer positief reageren op aanvragen van mensen met een handicap en moesten we hen vaak tickets geven in onaangepaste zones, terwijl er bijna elke match meerdere plaatsen onbezet bleven onder de plaatsen die voorzien zijn voor mensen met een beperking.

Gezien deze vaststelling leek het ons opportuun om het aantal abonnementen voor mensen met een beperking te verminderen, rekening houdend met de bezettingspercentages tijdens de voorbije seizoenen. Dit zodat een maximaal aantal mensen met een beperking de matchen van de Rouches kunnen bijwonen in de best mogelijke condities en om de bezettingsgraad van onze 39 plaatsen te maximaliseren.

We stellen vandaag vast dat één of ander geval, misschien een beetje gevoeliger of emotioneler, tot onbegrip leidt en dat dit felle reacties uitlokt op sociale media.

Het is nochtans de bedoeling om zo goed mogelijk in te spelen op de algemene vraag van mensen met een beperking door te vermijden dat meerdere plaatsen geblokkeerd worden en nadien elke wedstrijd leeg blijven. We kunnen u garanderen dat we er alles aan doen om voor elk geval apart de beste oplossing te vinden in de mate van het mogelijke.

Onze club besteedde altijd al veel aandacht aan handicaps in alle vormen met verschillende projecten (dagen met het AVIQ, audioverslaggeving tijdens de wedstrijden op Sclessin, blindenvoetbal, Kick-Off initiatieprogramma voor gehandicapten…) en hoopt dit nog te versterken in de komende jaren, onder meer door het aantal plaatsen voor mensen met een beperking te verhogen tijdens de renovatie van het stadion.