Tijdelijke sanctie

08-05-24

Onze club verscheen woensdag voor de Licentiecommissie in het kader van de maandelijkse controle en vernam dat ons een tijdelijk transferverbod zou worden opgelegd omdat we niet alle gevraagde betalingsbewijzen binnen de opgestelde termijn konden voorleggen.

De club zal de komende dagen werken aan het opheffen van deze sanctie en heeft er vertrouwen dat het hierin zal slagen.

We verwachten daarom dat dit geen impact zal hebben op de komende zomertransferperiode.

Het is ook belangrijk om te specificeren dat deze sanctie de verkregen licentie voor volgend seizoen niet in twijfel trekt.