Ga naar de hoofdpagina

Het netwerk van partnerclubs

2b1a6032_-_copie_0.jpg

Standard de Liège heeft beslist om vanaf het seizoen 2017-2018 een netwerk van partnerclubs op te zetten op basis van een objectief criteria: clubs van de Provincie Luik die met 2 of 3 sterren gelabeld werden door het ACFF.

Het project leunt op 4 pijlers :

- Het opsporen van jonge talenten (U6 tot U12).

- Het versterken van de provinciale verankering op korte termijn en de regionale (en zelfs nationale) verankering op middellange en lange termijn.

- De sociale rol van een dergelijk netwerk dat banden zal creëren tussen de partnerclubs.

- De supporters van morgen die in de verschillende partnerclubs zullen spelen.

 

De officialisering van dit ambitieuze project is een belangrijke stap in onze opleidingspolitiek.

-> klik op de volgende link om de video te bekijken !

 

Hoe werd dit netwerk van partnerclubs van Standard de Liège gevormd ?

Onze club bepaalde eerst 2 basiselementen :

- een objectief selectiecriterium : de ACFF-labels (Association des Clubs Francophones de Football) -> 2 sterren (kwaliteitslabel) of 3 sterren (excellentielabel).

- een geografische (start)zone : de Provincie Luik.

Nadien contacteerde Standard de 22 clubs van de Provincie Luik die gelabeld zijn met 2 of 3 sterren om hen op de hoogte te brengen van dit project. Vervolgens werd er een samenwerkingsovereenkomst opgestuurd.

Van de 22 clubs werden er 12 toegevoegd aan het netwerk partnerclubs van Standard de Liège. Er werd ook al één club van de provincie Luxemburg toegevoegd omdat die zich spontaan hebben aangeboden. Momenteel telt ons netwerk 18 leden verdeeld over heel Wallonië. Als we er rekening mee houden dat 3 van de 22 betrokken clubs van de Provincie Luik een speciaal statuut bezitten (FC Liège, Seraing en FC Eupen, gelinkt met AS Eupen) dan zijn 70% van de Luikse clubs (12 op 18) een samenwerking aangegaan.

 

Wat zijn de overeengekomen beloftes ?

Elke club verbindt zich ertoe informatie/aanbevelingen over te maken aan Standard de Liège met betrekking tot de meest veelbelovende spelers van de leeftijdscategorieën (U6 tot en met U12).

Van zijn kant verbindt Standard de Liège zich ertoe een tiental punten na te leven, waaronder :

-  Een gratis transfer te accepteren van een speler van Standard de Liège die minimum 17 jaar oud is en die onze club niet wenst te houden, wanneer deze een akkoord vindt met de partnerclub.

- Leden van elke partnerclub uit te nodigen voor verschillende evenementen (één officiële match per seizoen, een stadionbezoek, een jaarlijks elitetornooi).

- Info van partnerclubs te delen via zijn sociale media of andere communicatiekanalen.

-  Het toe te laten dat elke partnerclub zich profileert als “partnerclub van Standard voor de seizoenen 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022”.

-  Een commerciële korting toe te kennen in de Fanshop van Standard de Liège aan alle partnerclubs.

-  In de mate van het mogelijke trainers in opleiding (brevet of UEFA) van de partnerclubs toe te staan trainingen van Standard bij te wonen of te assisteren.

 

Wat is de duur van de samenwerking ?

De samenwerking is gelinkt aan het behalen van het label (2 of 3 sterren) bij de ACFF.

Wanneer dit label niet behaald wordt, heeft de club nog 1 jaar om het opnieuw te behalen. Wanneer dit niet lukt verliest de club automatisch zijn rechten als partnerclub.

Wanneer één van de partijen de samenwerking wil beëindigen is dit mogelijk op voorwaarde dat het dit duidelijk communiceert naar de andere club.